หมู่เกาะพีพี

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต

การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
สื่อประกอบการอบรมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนั้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ประกอบด้วย ความหมาย
การขอใช้บริการไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฟรี Hotmail Thaimail
การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IRC) ความหมายการขอใช้บริการการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IRC) ICQ Pirch

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น